Corresponding PVC edges to KRONOSPAN chipboards

Corresponding PVC edges to KRONOSPAN chipboards